Velkommen til Fureneset

Fureneset 7

Fureneset Aktivitetssenter for funksjonshemmede er et senter tilpasset brukernes behov og ønske om å delta i friluftsaktiviteter. Senteret ligger ved Lutsivannet i Sandnes kommune, og er kommet i stand gjennom et fruktbart samarbeid mellom Lionsklubbene i Sandnes og Gjesdal og brukerorganisasjonene i Sandnes.

Dersom du ønsker mer informasjon om HISTORIEN og HVEM SOM STÅR BAK kan du lese mer om oss her.

HVORDAN FINNE FRAM? Se kartsidene

ff-top-arrow

Målsettingen for initiativtakerne var å skape et anlegg der funksjonshemmede kan fungere i en friluftssammenheng.

Å tilby adgang til båt, fiske og friluftsliv på linje med funksjonsfriske.

Det er en menneskerett å klare seg selv.

ff-bottom-arrow

Aktivitetssenteret driftes av Lions

The International Association of Lions Clubs - Lions Clubs International - ble stiftet 7. juni 1917 av den amerikanske forretningsmannen Melvin Jones. Lions kom til Europa i 1948, med Sverige som første europeiske land, og Lions Club Stockholm som første klubb. Året etter kom Norge med i Lions, som det fjerde land i Europa. Lions Club Oslo var den første lionsklubb i Norge.