Vår historie

Anlegget på Alsvik ble initiert i 1998 av Lions Club Sandnes. Transportsentralen, som var eid av blant annet Lions, ble overtatt av Sandnes kommune. De to klubbene Sandnes og Sandnes/Høyland satt igjen med en kapital på snaut 600.000 kroner. Dette var penger man ville bruke på handicapede.

Ideen var at ved å velge en modell som er vanlig ved bygging av idrettsanlegg, ville vi være berettiget til både kommunale-, fylkeskommunale- og spillemidler. Denne strategien lyktes, og etter fem års arbeid hadde 600.000 kroner vokst til 2.7 mill kroner.

Anlegget er bygget på er en vik i Lutsivatnet på vei inn mot Fureneset. Det grenser også mot Alsvik fritidspark.

Vi har fått med oss Sandnes Handikapplag, Sandnes Helsesportslag og Sandnes kommune som samarbeidspartnere.

Det utrolige skjer
Måten vi fikk tak i ”vika” vår på, er en egen historie. Vi kjørte rundt i området og så en flott plass. Problemet var bare at en bonde eide vika, og området er totalfredet. Vel, vel, tenkte vi den henfarne lørdag formiddag da vi kjørte rundt på Lutsi. Vil vi ha vika, så må vi spørre bonden. Vi svingte inn på gårdsplassen, ringte på døra og la fram vårt ærend. ”Flott idé!” sa bonden – ”kor møje trenge dokke?”. Da vi kjørte igjen etter en halv time hadde vi en håndskrevet kontrakt på bygsling av 4-5 mål i 35 år i lomma. Den store jobben
Så starta jobben.
1. Bare de som har prøvd å bygge noe i freda områder vet hva det innebærer.
2. Bare de som har prøvd å få 600.000 kroner av en foreningskasse til å vokse til 2.7 mill. vet hvilken jobb det er.

Kort fortalt: Vi jobbet med dette i sju år før bygningene stod ferdig i 2005. Det har vært knallkjekt. Vi har hatt med oss fantastiske medarbeidere fra Lions og i kulturetaten i Sandnes kommune og i Fylket. Vi fikk stor hjelp av varaordfører Steinar Ims. Han stakk hull på de ballonger vi ikke klarte å smelle sjøl. Lions er han stor takk skyldig.

Etter første spadestikk den 22.september 2004 stoppet anlegget opp et par måneder pga. uforutsette forhold med strømtilførsel. Etter forhandlinger med Lyse energi og samarbeidspartnerne kom vi i gang igjen etter nyttår.
Og i 2005 kunne Furuneset Aktivitetssenter tas i bruk for første gang.