Om senteret

båtliv2

Målsettingen for initiativtakerne var å skape et anlegg der funksjonshemmede kan fungere i en friluftssammenheng.

Å tilby adgang til båt, fiske og friluftsliv på linje med funksjonsfriske.

Det er en menneskerett å klare seg selv. En funksjonshemmet skal derfor på egenhånd og i sammen med likesinnede kunne

Bruke båt
Bruke kajakk og kano
Ha et grillparty med venner, innendørs eller utendørs.
Ta seg et bad på stranda
Bruke uteplassen til spill

BRUKEREN skal også kunne ta med seg venner og familiemedlemmer. Men han skal være deltaker – ikke tilskuer.

BELIGGENHETEN til anlegget er ved Lutsivannet i Sandnes  kommune.

Det TEKNISKE ANLEGGET består av grillhus med tilhørende griller og avtrekk, tilpasset toalett, bord og benker, brygge med båt og kanoutsettingsrenne.

tekniskanlegg

Teknisk anlegg

Det tekniske anlegg består av:

 

  • Grillhus med tre griller, border og benker
  • Toalett
  • Teknisk rom/lager
  • Utvendig grillplass
  • Brygge med båt som rullestolbrukerne selv kan trille om bord i.
  • Renne for utsetting av kano – spesiallaget for brukere med funksjonshemning.
  • Renne for bading fra rullestol.
  • Boccia baner – 3 stk.
  • Asfaltert parkeringsplass for spesialbiler.